08/02/2015 Tour Photos

Kerry & Raewyn from The Naki on their 40th Wedding Anniversary Trip around Mako territory :-)